Quantcast

NS seme » Odeljenje za biotehnologiju

Odeljenje za biotehnologiju osnovano je 2012. godine, objedinjavanjem u posebnu organizacionu jedinicu svih potencijala i iskustava stečenih tokom više od tri decenije biotehnoloških istraživanja u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Visokoobrazovani naučni kadar i savremena oprema stavljeni su u službu stvaranja vrhunskih NS hibrida i sorti, kao i kontrole genetičke čistoće semenskog materijala.

Istraživači Odeljenja za biotehnologiju angažovani su na realizaciji brojnih nacionalnih i međunarodnih projekata. Sva istraživanja su aplikativna i imaju za cilj unapređenje postojećih oplemenjivačkih programa i rešavanje aktuelnih problema koji se javljaju u oplemenjivanju, semenarstvu, proizvodnji, skladištenju ili preradi najznačajnijih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta. U cilju rešavanja ovih složenih problema i zadataka, naša istraživanja usmerena su na razvoj i primenu metoda kulture tkiva i molekularnih markera u oplemenjivanju gajenih vrsta.

Različite tehnike kulture tkiva imaju za cilj in vitro testiranje sorti i linija u pogledu tolerantnosti na najznačajnije abiotičke i biotičke faktore stresa, kao i skraćenje procesa selekcije i povećanje efikasnosti oplemenjivačkih programa. U ovu svrhu istraživači Odeljenja koriste različite metode razvijene u okviru naših laboratorija, pre svega mikropropagacije, kulture antera i kulture embriona.

Molekularne metode se rutinski koriste za analizu genetičke varijabilnosti, DNK fingerprinting, odnosno profilisanje sorti i hibrida. Marker-asistirana selekcija (MAS) je krajnji cilj istraživačkih programa na pšenici, kukuruzu, suncokretu, soji, šećernoj repi, lucerki i drugim gajenim vrstama. Selekcija uz pomoć markera predstavlja praktičnu primenu molekularnih markera u oplemenjivanju biljaka i poslednju fazu dugotrajnog istraživačkog procesa, koji omogućava izdvajanje markera korisnih za primenu u tzv. molekularnom oplemenjivanju. Istraživači Odeljenja su do sada uspešno razvili markere za MAS pre svega uljanih kultura, ali i drugih značajnih biljnih vrsta.