Quantcast

NS seme » Odeljenje za kukuruz

Odeljenje za kukuruz osnovano je 1962. godine u sastavu Instituta za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu s ciljem prikupljanja i klasifikacije postojeće germplazme kukuruza, razvoja sopstvenog programa oplemenjivanja i uvođenja novih hibrida u proizvodnju. Danas Odeljenje za kukuruz deluje kao jedna od organizacionih celina Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Osnovni zadatak Odeljenja je stvaranje novih hibrida, organizacija i proizvodnja kvalitetnog osnovnog i komercijalnog semena i razvoj sortne tehnologije gajenja hibridnih sorti kukuruza. Osnovni cilj oplemenjivanja kukuruza je stvaranje visokoprinosnih hibrida različite dužine vegetacije, od ranih hibrida FAO grupe zrenja 100 do kasnih FAO grupe zrenja 800. Do sada je u Odeljenju za kukuruz stvoreno 218 hibrida kukuruza. Najbolja potvrda vrednosti NS programa oplemenjivanja kukuruza je 80 hibrida priznatih u inostranstvu. NS hibridi kukuruza priznati su i seju se na značajnim površinama u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Iranu, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Španiji. Pored hibrida standardnog kvaliteta, u Odeljenju za kukuruz stvaraju se i hibridi specifičnog kvaliteta: visokouljani hibridi, kokičari, silažni hibridi i ostali. Pored toga, intenzivno se radi na stvaranju hibrida tolerantnih prema herbicidima. Prvi smo na ovim prostorima stvorili hibrid visokotolerantan prema cikloksidimu i herbicidu Focus ultra koji služi za suzbijanje uskolisnih korova: sirka, zubače, pirevine, muhara itd. Do sada su priznata dva takva hibrida NS 444 Ultra i NS 640 Ultra.

Osnovne odlike NS hibrida su visok genetički potencijal za prinos preko 20 tona suvog zrna po hektaru, dobra adaptabilnost i stabilnost prinosa u svim rejonima gajenja kukuruza. Upravo zbog takvih osobina NS hibridi kukuruza široko su prihvaćeni u proizvodnji ne samo u Srbiji, gde zauzimaju preko 50% površina pod kukuruzom već i u napred navedenim zemljama, gde su registrovani.

Racionalno organizovan interdisciplinarni tim naučnih i stručnih saradnika, koga čine 7 doktora i jedan magistar nauka i 7 diplomiranih inženjera, uz pomoć 10 tehničkih saradnika i 40 stručnih radnika u poljoprivredi, veoma uspešno radi na stvaranju i širenju novih hibrida kukuruza za domaće i inostrano tržište.

Odeljenje za kukuruz ima razvijenu saradnju s vodećim naučnim ustanovama iz oblasti kojom se bavi u zemlji i u svetu. Zaštitni znak našeg Odeljenja je uspešna višegodišnja saradnja sa stručnim službama i proizvođačima kukuruza. Naša saradnja se ne završava prodajom semena, nego se odvija tokom cele godine. Gotovo da nema njive gde neko od stručnjaka Odeljenja za kukuruz nije bio. Za sve naše uspehe podjednako su zaslužni mnogi znani i neznani stručnjaci i proizvođači sa terena, koji su nam uvek dobrnamernim pohvalama, sugestijama, ponekad i kritikama pomagali da budemo sve bolji i da stvaramo sve bolje hibride. Na tome smo im, dakako zahvalni, a mi smo im se odužili nudeći im sve bolje hibride i sve većom angažovanošću na unapređenju proizvodnje kukuruza u Srbiji i šire.