Quantcast

NS seme » Istorijat Instituta za ratarstvo i povrtarstvo

Nastanak i statusne promene

  • Dana 15.09.1938. godine, počela je sa radom “Poljoprivredna ogledna i kontrolna stanica” u Novom Sadu.
  • Osnivač: “Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije”.
  • Konaudirajuća komisija Kraljevske banske uprave je zgradu predala upravi na korišćenje 18.10.1938. godine.
  • 23 ha zemlje na Rimskim Šančevima.
  • Zgradu u ulici Cara Nikolaja 26 (M. Gorkog 30), gradila je firma “Inž. Pakvor i Haler”.