Quantcast

NS seme » Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija je osnovana 1938. godine u okviru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kao Agrobotaničko odeljenje – Laboratorija za poljoprivredna istraživanja, koja se uglavnom bavila vođenjem ogleda u polju.

Od 1945. godine Laboratorija počinje da se bavi ispitivanjem kvaliteta semena i postaje članica ISTA (International Seed Testing Association).

1999. Laboratorija se izdvaja iz Instituta, kao samostalna organizacija za vršenje poslova pod nazivom D.O.O. „Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena”.

Od 3.11.2008. godine postaje organizaciona jedinica Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada pod nazivom Laboratorija za ispitivanje semena. Laboratorija je sa svom tehnikom, tehnologijom i kadrovima vraćena u okvir Instituta.

Laboratorija se 1996. godine opredelila za uvođenje sistema kvaliteta.

Laboratorija Ispunjava zahteve standarda ISO/IEC 17025
Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje
i laboratorija za etaloniranje.

2000. godine Laboratorija je dobila ISTA akreditaciju,
a 2003., 2006. i 2009. godine je uspešno obavljena
reakreditacija od strane ISTA organizacije.

2003. godine Laboratorija je dobila JUAT-ov Certifikat o akreditaciji
br. 01-071, a reakreditacija od strane ATS-a je izvrsena 2009. godine.

Dobijanjem ISO ISTA akreditacije organizacija rada i odgovornost svakog zaposlenog podignuta je na zavidan nivo. LIS je uključen u mrežu komparativnih ogleda preko kojih ujednačava svoje metode ispitivanja sa svetskim. Sistem kvaliteta tako predstavlja garanciju daljeg rada i razvoja kao i ključ poslovnog uspeha u oštroj međunarodnoj konkurenciji.

Laboratorija je i članica AOSA (Association of Official Seed Analysts) i aktivni je učesnik u osnivanju Jugoslovenskog semenarskog poslovnog udruženja (YUSEA) u kome se nalaze svi u lancu proizvodnje, dorade i ispitivanja semena, a danas ga čine domaće ali i strane kompanije.

Savremena oprema i visoko stručni kadrovi omogućavaju kompletne, ujednačene i neutralne analize kvaliteta semena. Laboratorija ima ukupno 23 zaposlene osobe po strukturi 2 doktora nauka, 4 magistra, 8 diplomiranih inženjera i 8 analitičara i 1 administrativnog radnika.

Laboratorija raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet semena svih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta, trava, lekovitog i drvenastog bilja.

Delatnost Laboratorije obuhvata:

  • ispitivanje fiziologije semena
  • biotehnološka ispitivanja
  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena