Quantcast

NS seme » Projekti

Nacionalni projekti

Poboljšanje sorti, hibrida i tehnologije šećerne repe

Br. TR-31015

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Nevena Nagl (IFVCNS)


Interdisciplinarni pristup stvaranju novih sorti soje i unapređenja gajenja i dorade semena

Br. TR-31022

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jegor Miladinović (IFVCNS)


Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe

Br. TR-31066

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Nikola Hristov (IFVCNS)


Razvoj novih sorti i poboljšanja novih tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene

Br. TR-31025

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Ana Marjanović Jeromela (IFVCNS)


Povećanje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena

Br. TR-31024

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Đura Karagić (IFVCNS)


Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa

Br. TR-31073

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Aleksandra Nastasić (IFVCNS)


Stanje, tendencije i mogućnosti povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini

Br. TR-31072

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Stvaranje sorata i hibrida povrća za gajenje na otvorenom polju i zaštićenom prostoru

Br. TR-31030

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)


Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima

Br. TR-31016

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina


Razvoj novih tehnologija za savremenu i održivu proizvodnju povrća

Br. TR-31036

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Žarko Ilin


Farmakološki aktivne supstance i proizvodi na bazi lekovitotog aromatičnog bilja za primenu u farmaciji

Br. TR-31013

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Zeković


Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

Br. III-43007

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Ratko Kadović


Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu

Br. III-46009

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Lazar Trubatović


Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi Srbije

Br. TR-31005

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Radmila Stikić


Novi koncept oplemenjivanja sorti i hibrida povrća namenjenih održivim sistemima gajenja uz primenu biotehnoloških metoda

Br. TR-31059

Trajanje: 2011-2014.

Nosilac projekta: Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jasmina Zdravković


Unapređenje i razvoj oplemenjivanja i tehnologije proizvodnje soje

Br. TR-20094

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Svetlana Balešević-Tubić (IFVCNS)


Stvaranje hibrida kukuruza tolerantnih prema biotičkim i abiotičkim faktorima stresa

Br. TR-20101

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Goran Bekavac (IFVCNS)


Stvaranje sorti i hibrida povrća za proizvodnju u zatvorenom prostoru

Br. TR-20075

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Janko Červenski (IFVCNS)


Stvaranje i korišćenje sorti i hibrida povrća za otvoreno polje

Br. TR-20077

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)


Unapređenje kvaliteta strnih žita

Br. TR-20139

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Nikola Hristov (IFVCNS)


Stvaranje visoko produktivnih hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.)

Br. TR-20080

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Siniša Jocić (IFVCNS)


Multidisciplinarni pristup oplemenjivanju i proizvodnji semena krmnih biljaka za konvencionalne i nove načine upotrebe

Br. TR-20090

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Slobodan Katić (IFVCNS)


Povećanje genetičkih i proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije

Br. TR-20138

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)


Zagađenost zemljišta opasnim i štetnim materijama i mogućnost primene različitih metoda remedijacije

Br. TR-20086

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Livija Maksimović (IFVCNS)


Stvaranje genotipova uljane repice (Brassica napus L.) za ishranu i industrijsku preradu

Br. TR-20081

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Ana Marjanović Jeromela (IFVCNS)


Poboljšanje germplazme šećerne repe u cilju povećanja prinosa i smanjenja gubitaka nastalih uticajem biotskih i abiotskih faktora

Br. TR-20020

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Nevena Nagl (IFVCNS)


Povećanje produktivnosti poljoprivrednih zemljišta u funkciji održivog razvoja

Br. TR-20082

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)


Unapređenje sortimenta, tehnologije proizvodnje i primarne dorade uljane tikve golice i nevena

Br. TR-20089

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Vladimir Sikora (IFVCNS)


Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne stočne hrane

Br. TR-20083

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina


Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje uz uštedu energije

Br. TR-20147

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Mihal Đurovka


Razvoj novih tehnologija u proizvodnji povrća u uslovima održive poljoprivrede, uz očuvanje energije i zaštitu životne sredine

Br. TR-20088

Trajanje: 2008-2011.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Žarko Ilin


Karakterizacija zemljišta za oznaku geografskog porekla vina – vinogradarski rejon Tri Morave

Br. 401-00-01238/3/2015-14

Trajanje: 2015.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)


Karakterizacija zemljišta vinograda za oznaku geografskog porekla vina – pilot projekat šumadijski vinogradarski rejon

Br. 401-00-01762/2014-14

Trajanje: 2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)


Unapređenje kvaliteta zemljišta pod voćnjacima i rasadnicima (voća i vinove loze) u Republici Srbiji

Br. 401-00-01764/2014-14

Trajanje: 2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Potencijali Republike Srbije u pogledu kvaliteta zemljišta za organsku poljoprivrednu proizvodnju

Br. 401-00-00824/2013-14

Trajanje: 2013.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Očuvanje i unapređenje zemljišta pod vinogradima Republike Srbije

Trajanje: 2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)


Kontrola kvaliteta i umnožavanje uzoraka nacionalne kolekcije nekih povrtarskih vrsta u semenu

Br. 401-00-17048/2/2007-03

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)


Praćenje pojave i uvođenje novih metoda prognoziranja štetnih organizama na strnim žitima

Br. 401-00-16422/2007-11/19

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Radivoje Jevtić (IFVCNS)Hemijsko-tehnološko istraživanje lekovitih i aromatičnih biljnih sirovina iz konvencionalne i organske proizvodnje u Vojvodini

Br. 114-451-997/2015

Trajanje: 2015-2016.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Učesnik projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Zoran Zeković


Primena mikrobioloških đubriva u uslovima klimatskih promena

Br. 114-451-1234/2014

Trajanje: 2014-2015.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jelena Marinković (IFVCNS)


Monitoring eventualnog prisustva GM kukuruza u Vojvodini

Br. 114-451-2355/2012

Trajanje: 2012-2013.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Goran Bekavac (IFVCNS)


Savremeni pristup tehnologiji gajenja nekih lekovitih biljaka sa osvrtom na najznačajnije patogene u Vojvodini i rumunskom delu Banata

Br. 114-451-00648/2007-01

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Jovan Crnobarac


Unapređenje proizvodnje kabaste stočne hrane na travnjacima Vojvodine i Rumunije na teritoriji Banata

Br. 114-451-00577/2007-01

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Branko Ćupina


Višegodišnji stacionirani ogledi u funkciji očuvanja životne sredine i postizanja optimalnih prinosa najvažnijih ratarskih biljaka u Vojvodini

Br. 114-451-01079/2008-02

Trajanje: 2008-2009.

Nosilac projekta: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Učesnik projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Branko MarinkovićIspitivanje kvaliteta zemljišta u blizini potencijalne lokalne ekološke mreže na prostoru srednjeg Banata

Trajanje: 2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)Implementacija marker asistirane selekcije (MAS) kao glavne selekcione metode u procesu oplemenjivanja najvažnijih ratarskih kultura u AP Vojvodini korišćenjem fragmentne i sekvencne analize DNK na ABI 3130 genetičkom analizatoru

Br. 401-01905/2007-2

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Borislav Kobiljski (IFVCNS)


Objedinjavanje naučnih potencijala AP Vojvodine u oblasti primene moderne biotehnologije (molekularni DNK markeri) sa ciljem unapređenja ekonomičnosti i efikasnosti oplemenjivanja najznačajnijih ratarskih biljnih vrsta

Trajanje: 2007-2009.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Borislav Kobiljski (IFVCNS)Ispitivanje zagađenosti zemljišta pored saobraćajnica u Dunavskom parku

Trajanje: 2013.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2013. godine

Trajanje: 2013.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2012. godine

Trajanje: 2012.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2011. godine

Trajanje: 2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)


Program praćenja kvaliteta poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada tokom 2010. godine

Trajanje: 2010.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)


Ispitivanje zemljišta u blizini benzinskih pumpi

Trajanje: 2010.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jordana Ninkov (IFVCNS)


Ispitivanje zemljišta i biljaka u novosadskim parkovima na sadržaj olova

Trajanje: 2010.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Tijana Zeremski (IFVCNS)Ispitivanje kvaliteta zemljišta na teritoriji Opštine Čajetina u 2012. godini

Trajanje: 2012.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: dr Jovica Vasin (IFVCNS)

Institucija koja je finansirala projekat: Opština Čajetina, Opštinska uprava


Ispitivanje kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Užica u 2011. godini

Trajanje: 2011.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)

Institucija koja je finansirala projekat: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, grad Užice


Ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na teritoriji grada Užica

Trajanje: 2010.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Rukovodilac projekta: prof. dr Petar Sekulić (IFVCNS)

Institucija koja je finansirala projekat: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, Služba fonda za zaštitu životne sredine Užice


Međunarodni projekti


LEGATO – Legumes for the agriculture of tomorrow

Br. 613551

Trajanje: 2014-2017.

Koordinator projekta: dr Richard Thompson (INRA, Francuska)

Partner na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)

http://www.legato-fp7.eu


ADAPTAWHEAT - Genetics and physiology of wheat development to flowering: tools to breed for improved adaptation and yield potential

Br. 289842

Trajanje: 2011-2015.

Koordinator projekta: dr Simon Griffiths (John Innes Center, Ujedinjeno Kraljevstvo)

Partner na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)

https://www.jic.ac.uk/ADAPTAWHEAT/


LEGUME FUTURES - Legume-supported cropping systems for Europe

Br. 245216

Trajanje: 2010-2014.

Koordinator projekta: dr Bob Rees (Scottish Agricultural College - SAC, Ujedinjeno Kraljevstvo)

Partner na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)

http://www.legumefutures.de/welcome.html


TESTA - Seed health: development of seed treatment methods, evidence for seed transmission and assessment of seed health

Br. 311875

Trajanje: oktobar 2012 - januar 2016.

Koordinator projekta: dr Christine Henry (Fera, Ujedinjeno Kraljevstvo)

Glavni partner: prof. dr Emilio Stéfani (University of Modena & Reggio Emilia - UNIMORE, Italy)

Podugovarač: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Radivoje Jevtić (IFVCNS)

https://secure.fera.defra.gov.uk/testa/index.cfm


EPPN - European Plant Phenotyping Network

Br. 284443 (FP7 Integrating Activities)

Specific projects: Genotype-dependent interactive effects of nitrogen and water supply on wheat growth and productivity under greenhouse conditions (WHEAT_N_SHOOT), Genotype-dependent interactive effects of nitrogen and water supply on root development in wheat under greenhouse conditions (WHEAT_N_ROOT)

Trajanje: 2012-2015.

Koordinator projekta: dr Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich, Nemačka)

Glavni partner: Cereal Research Non-Profit Ltd. Company and Biological Research Centre, Segedin, Mađarska

Podugovarač: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)

http://www.plant-phenotyping-network.euGLIP – Grain legumes integrated project & GL-TTP - Grain Legumes Technology Transfer Platform

Br. 506223

Trajanje: 2005-2008.

Koordinator projekta: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)

http://www.pcgin.org/GLIP/pubrep.pdf


RRP-CMEP - Reinforcement of the research potential in Centre for Meteorology and environmental predictions

Br. 43670

Trajanje: 2007-2009.

Koordinator projekta: prof. dr Dragutin T. Mihailović, Centar za meteorologiju i modeliranje životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Partner na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Radivoje Jevtić (IFVCNS)

http://cordis.europa.eu/project/rcn/84018_en.html


ADAGIO - Adaptation of agriculture in European regions at environmental risk under climate change

Br. 044210

Trajanje: 2007-2009.

Koordinator projekta: prof. dr Josef Eitzinger (BOKU, Austrija)

Glavni partner: prof. dr Dragutin T. Mihailović, Centar za meteorologiju i modeliranje životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Radivoje Jevtić (IFVCNS)

http://www.adagio-eu.org/PEASEMAKERS - Interdisciplinarno istraživanje o prošlosti i sadašnjosti mahunarki u cilju veće i održive proizvodnje proteina za dobrobit panonskih i evropskih poljoprivrednih proizvođača u budućnosti

Br. HUSRB/1203/214/123

Trajanje: 2015–2016.

Nosilac projekta: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Segedin, Mađarska

Partner na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Sanja Vasiljević (IFVCNS)


FARMADDINC - Novi načini uzgoja povrća na okućnicama u cilju stvaranja dodatnog prihoda i samozapošljavanja u prekograničnoj ruralnoj oblasti

Br. HUSRB/1203/213/122

Trajanje: 2012-2013.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Partner na projektu: Kecskemeti Foiskola, Kečkemet, Mađarska

Kontakt: dr Janko Červenski (IFVCNS)


BIOCEREAL - Unapređenje strnih žita za konvencionalnu proizvodnju i biofarming

Br. HUSRB/1002/214/045-005

Trajanje: 2012-2013.

Nosilac projekta: Cereal Research Non-Profit Limited Company, Segedin, Mađarska

Partner na projektu: Megatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, Srbija

Podugovarač: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija


CHAIN - Poljoprivreda u saradnji sa prirodom

Br. 2012/305-189

Trajanje: 2012-2014.

Nosilac projekta: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Partner na projektu: Zavod za tlo, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Osijek, Hrvatska

Kontakt: dr Tijana Zeremski (IFVCNS)The quest for tolerant varieties – Phenotyping at plant and cellular level

Br. COST FA 1306

Trajanje: 2014-2018.

Koordinator projekta: prof. dr Sebastien Carpentier (Faculty of Bioscience Engineering, Leven, Belgija)

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/FA1306


TRITIGEN - Triticeace genomics for the advancement of essential European crops

Br. COST FA 0604

Trajanje: 2007-2011.

Koordinator projekta: prof. dr Alan H. Schulman (University of Helsinki, Institute of Biotechnology, Finska)

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/FA0604


Quality legume-based forage systems for contrasting environments

Br. COST FA 852

Trajanje: 2001-2006.

Koordinator projekta: prof. dr Áslaug Helgadottir (Agricultural University of Iceland, Island)

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Dragan Milić (IFVCNS)

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/852?SEELEGUMES - Sustainable preservation of indigenous South East European legumes and their traditional food and feed products

Br. ERA 168

Trajanje: 2010-2012.

Koordinator projekta: prof. dr Branko Ćupina (Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet)

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)

http://polj.uns.ac.rs/~seelegumes/index.html


Phenotyping and genotyping of cereal genetic resources to improve tolerance to abiotic and biotic stresses

Br. 10237 RP

Trajanje: 2007-2008.

Koordinator projekta: Agricultural Research Institute, Department of Cereal Resistance Breeding, Mađarska

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Ankica Kondić Špika (IFVCNS)


South East European Solanaceae germplasm collection, conservation and sustainable use

Trajanje: 2010.

Kontakt: dr Mirjana Vasić (IFVCNS)


Inventorying and collecting of indigenous onion (Allium cepa L.) and leek (Allium porrum L.) germplasm for further ex-situ conservation

Trajanje: 2010.

Kontakt: dr Jelica Gvozdanović Varga (IFVCNS)


Regional collecting expedition and ex situ conservation of Trifolium pratense L. and Festuca pratensis Huds., Dactylis glomerata L. and Medicago falcata L.

Trajanje: 2010.

Kontakt: dr Sanja Vasiljević (IFVCNS)


Recherche de variabilité génétique nouvelle de pois et féverole, pour développer ces protéagineux dans des agricultures durables

Trajanje: 2010.

Koordinator projekta: dr Gerard Duc (INRA, Francuska)

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals using nuclear and molecular techniques

Br. RER/5/013

Trajanje: 2007-2010.

Koordinator projekta: Anna Busa (International Atomic Energy Agency)

Kontakt: dr Dragana Miladinović (IFVCNS)


Serbia transitional agricultural reform (STAR): Monitoring, use and preservation of vineyard soils

Trajanje: 2010-2011.

Učesnik na projektu: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

Kontakt: dr Jovica Vasin (IFVCNS)

Institucija koja finansira: IBRD World BankSoja za ljudsku ishranu (Srbija – Kina)

Br. 3-10

Trajanje: 2015-2017.

Koordinatori projekta: dr Svetlana Balešević Tubić (IFVCNS) & dr Liu Lijun (Industrial Crops Institute, Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences)


STRESSLESS - Poljoprivredni značaj odnosa portugalskih i srpskih lokalnih populacija sastrice (Lathyrus sativus) prema abiotičkom stresu (Srbija – Portugalija)

Br. 451-03-01765/2014-09/18

Trajanje: 2015-2016.

Koordinatori projekta: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS) & dr Maria Charlota Vaz Patto (Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica - ITQB)


Praćenje genetički modifikovanih organizama u medu (Srbija – Portugalija)

Br. 451-03-01765/2014-09/07

Trajanje: 2015-2017.

Koordinatori projekta: dr Zorica Nikolić (IFVCNS) & dr Isabel Mafra (Instituto de Ciencias e Tecnologias Agrarias e Agro-Alimentares Universidade do Porto)


DIVERZEATY - Pristupi u agronomskoj evaluaciji i molekularnoj karakterizaciji lokalne germplazme kukuruza za dobrobit hibridne ere (Srbija - Francuska)

Br. 451-03-3455/2013-09/02

Trajanje: 2014-2015.

Koordinatori projekta: dr Milisav Stojaković (IFVCNS) & dr Alain Charcosset (INRA)


Razvoj i implementacija novih genotipova suncokreta razmenom genetičkog materijala i unapređenjem postojećih tehnologija (Srbija - Kina)

Br. 680-00-00557/2013-09/11

Trajanje: 2013-2015.

Koordinatori projekta: dr Vladimir Miklič (IFVCNS) & dr Huang Xutang (Industrial Crops Institute, Heilongijang Academy of Agricultural Sciences, Harbin)


Razvoj novih ekološki prihvatljivih aparata za povećanje produktivnosti i aktivaciju otpornosti leguminoza (Srbija – Belorusija)

Trajanje: 2013-2015.

Koordinatori projekta: dr Brankica Tanović (Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd) & Kuprevich Institute of Experimental Botany

Kontakti: dr Mirjana Vasić, dr Jelena Marinković (IFVCNS)


Zajednička strategija oplemenjivanja leguminoza na otpornost prema stresu u Španiji i Srbiji (Španija – Srbija)

Br. 451-03-02635/2001-14/9

Trajanje: 2012-2013.

Koordinatori projekta: dr Vuk Đorđević (IFVCNS) & dr Diego Rubiales (Spanish National Research Council, Institute for Sustainable Agriculture)


FABAGRALE - Karakterizacija genetičkih resursa boba (Vicia faba L.) u cilju genetskog poboljšanja ove mahunarke (Srbija – Francuska)

Br. 680-00-132/2012-09/15

Trajanje: 2012-2013.

Koordinatori projekta: dr Jelena Aleksić (Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd) & INRA

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)


SUSTLEGUMES - Obrazovanje i korišćenje srpsko-slovenačke zbirke zrnenih mahunarki u cilju poboljšanja održivosti obeju zemalja (Srbija – Slovenija)

Br. 451-03-1251/2012-09/37

Trajanje: 2012-2013.

Koordinatori projekta: dr Mirjana Vasić (IFVCNS) & dr Jelka Vozlič Šuštar (Kmetijski inštitut Slovenia)


Vrednost biomase krmnih biljaka kao sirovine za proizvodnju energije: tehnološki izazovi i ekonomska opravdanost (primena gray-box metode) (Srbija – Kina)

Br. 69-00-31/2011-14/07

Trajanje: 2011-2013.

Koordinatori projekta: dr Đura Karagić (IFVCNS) & Kvanžen Uang (Northwest A&F University, Yangling)


KORMOBOB - Oplemenjivanje krmnih mahunarki u Belorusiji i Srbiji kao dve istočnoevropske oblasti različitih ekoloških uslova (Srbija – Belorusija)

Br. 69-00-035/2011-14/6

Trajanje: 2011-2013.

Koordinatori projekta: dr Vojislav Mihailović (IFVCNS) & dr Jevgenij Ivanovič Čekelj (National Academy of Sciences, Žodino)


LEGUMEFLORA - Očuvanje i održivo korišćenje samonikle i poljoprivredne flore Slovačke i Srbije (Slovačka – Srbija)

Br. 69-00-31/2011-14/07

Trajanje: 2010-2011.

Koordinatori projekta: dr Sanja Vasiljević (IFVCNS) & dr Pavol Hauptvogel (Plant Production Research Institute, Pieštany)


LEG-HIVER - Ozime mahunarke za poboljšanje održivosti u različitim agroekosistemima (Srbija – Francuska)

Trajanje: 2010-2011.

Koordinatori projekta: prof. dr Branko Ćupina (Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) & INRA, UMRLEG

Kontakt: dr Aleksandar Mikić (IFVCNS)