Quantcast

NS seme » Odeljenje za soju

Odeljenje za soju

Oplemenjivanje soje u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, kao i gajenje soje u našoj zemlji, nema dugu tradiciju. S intenzivnijim radom na oplemenjivanju soje započeto je sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, s ciljem stvaranja visokoprinosnih domaćih sorti, različitih grupa zrenja, dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa i otpornih prema najrasprostranjenijim bolestima.

Kao početni materijal za ukrštanje iskorišćena je kolekcija formirana od malog broja do tada gajenih genotipova i većeg broja sorti i linija prikupljenih iz raznih krajeva sveta. Tokom vremena, kao rezultat saradnje sa drugim istraživačkim ustanovama širom sveta, kolekcija germplazme soje se povećavala, pa danas u kolekciji soje ima više od 800 genotipova. Kao rezultat saradnje sa N.I. Vavilovljevim Sveruskim naučno-istraživačkim Institutom biljne proizvodnje, baza podataka novosadske kolekcije genotipova soje dostupna je na WEB-u na adresi Vavilovljevog Instituta: http://vir.nw.ru/

Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima razgranatu i uspešnu saradnju sa drugim naučno-istraživačkim ustanovama širom sveta. Ova saradnja se ogleda u razmeni informacija, germplazme, rezultata naučnog rada, postavljanja zajedničkih ogleda i specijalizaciji stručnjaka.
Pored naučnoistraživačkog rada, Institut se bavi i proizvodnjom svih kategorija semena soje: predosnovnog, osnovnog, i C1, tj. certifikovano seme I generacije. Tako zainteresovani za proizvodnju komercijalnog semena NS sorti soje mogu seme kupiti u Institutu.