Quantcast

Kontakt » Odeljenje za biotehnologiju
Ankica Kondic Spika
dr Ankica KONDIĆ - ŠPIKA
Rukovodilac Odeljenja
Naučni savetnik
Oplemenjivanje biljaka
tel.: (021) 4898 224
e-mail: ankica.spika@ifvcns.ns.ac.rs
Dragana Miladinovic
dr Dragana MILADINOVIĆ
Koordinator za nauku i mentorski rad
Rukovodilac laboratorije za biotehnologiju
Naučni savetnik
Oplemenjivanje biljaka
Biotehnologija
tel.: (021) 4898-421
e-mail: dragana.miladinovic@ifvcns.ns.ac.rs
Ksenija Taski Ajdukovic
dr Ksenija TAŠKI - AJDUKOVIĆ
Naučni savetnik
tel.: (021) 4898 325
e-mail: ksenija.ajdukovic@ifvcns.ns.ac.rs
Nevena Nagl
dr Nevena NAGL
Naučni savetnik
Oplemenjivanje biljaka-Biotehnologija
tel.: (021) 4898 327
e-mail: nevena.nagl@ifvcns.ns.ac.rs
Aleksandra Dimitrijevic
dr Aleksandra DIMITRIJEVIĆ
tel.: (021) 4898 416
Naučni saradnik
e-mail: aleksandra.dimitrijevic@ifvcns.ns.ac.rs
Ivana Imerovski
dr Ivana IMEROVSKI
Naučni saradnik
tel.: (021) 4898 473
e-mail: ivana.imerovski@ifvcns.ns.ac.rs
Dragana Trkulja
dr Dragana TRKULJA
Naučni saradnik
Biotehnologija
tel.: (021) 4898 223
e-mail: dragana.trkulja@ifvcns.ns.ac.rs
Sanja Mikic
dr Sanja MIKIĆ
Istraživač saradnik
tel.: (021) 4898 214
e-mail: sanja.mikic@ifvcns.ns.ac.rs
Svetlana Glogovac
Svetlana GLOGOVAC, dipl.inž.-master
Istraživač saradnik
Oplemenjivanje biljaka
tel.: (021) 4898 321
e-mail: svetlana.glogovac@ifvcns.ns.ac.rs
Nada Grahovac
Nada GRAHOVAC, dipl.inž.tehn.-master
Istraživač saradnik
tel.: (021) 4898 321
e-mail: nada.grahovac@ifvcns.ns.ac.rs
Dragana Đukić
Dragana RAJKOVIĆ, dipl.mol.biol.-master
Istraživač saradnik
e-mail: dragana.djukic@ifvcns.ns.ac.rs