Quantcast

Kontakt » Odeljenje za krmno bilje
Djura Karagic
dr Đura KARAGIĆ
Rukovodilac Odeljenja
Viši naučni saradnik
Saradnik na semenarstvu
tel.: (021) 4898 377
fax: (021) 4898 377
e-mail: djura.karagic@ifvcns.ns.ac.rs
Vojislav Mihailovic
dr Vojislav MIHAILOVIĆ
Savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka
Naučni savetnik
tel.: (021) 4898 305
fax: (021) 4898 377
e-mail: vojislav.mihailovic@ifvcns.ns.ac.rs
Sanja Vasiljevic
dr Sanja VASILJEVIĆ
Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove
Viši naučni saradnik
Oplemenjivanje biljaka - crvena detelina
tel.: (021) 4898-111
fax: (021) 4898-131
e-mail: sanja.vasiljevic@ifvcns.ns.ac.rs
Dragan Milic
dr Dragan MILIĆ
Viši naučni saradnik
Oplemenjivanje biljaka - lucerka
tel.: (021) 4898 374
e-mail: dragan.milic@ifvcns.ns.ac.rs
Aleksandar Mikic
dr Aleksandar MIKIĆ
Naučni saradnik
Oplemenjivanje biljaka - jednogodišnje krmne mahunarke
tel.: (021) 4898 376
e-mail: aleksandar.mikic@ifvcns.ns.ac.rs
Branko Milosevic
Branko MILOŠEVIĆ, dipl.inž.-master
Istraživač saradnik
Saradnik na semenarstvu
tel.: (021) 4898 373
e-mail: branko.milosevic@ifvcns.ns.ac.rs
Snezana Katanski
Snežana KATANSKI, dipl.inž.-master
Istraživač saradnik
Agrotehnika
tel.: (021) 4898 376
e-mail: snezana.katanski@ifvcns.ns.ac.rs
Dalibor Zivanov
Dalibor ŽIVANOV, dipl.inž.-master
Istraživač saradnik
tel.: (021) 4898 373
e-mail: dalibor.zivanov@ifvcns.ns.ac.rs