Quantcast

Biografija » Branko Milošević
Dipl. inž. - master Branko R. Milošević, istraživač‒saradnik. Radni odnos u Institutu zasnovao je 2008. godine. Master studije je završio 2010. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, studijski program Genetika, oplemenjivanje i semenarstvo. Obavlja sve poslove vezane za semenarstvo krmnog bilja. Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova.
Branko Milošević