Quantcast

Biografija » Dalibor Živanov
Dipl. inž. - master Dalibor B. Živanov, istraživač‒pripravnik. U Institutu je zaposlen od 2012. godine. Master studije je završio 2012. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, studijski program Fitopatologija. Radi na poslovima semenarstva, sa akcentom na zaštitu krmnih biljaka. Autor i koautor je nekoliko naučnih i stručnih radova.
Dalibor Živanov