Quantcast

Biografija » Đura Karagić
Dr Đura M. Karagić, viši naučni saradnik, rukovodilac Odeljenja za krmno bilje od 2012. godine. Rođen je 1966. u Novom Sadu. Završio je srednju poljoprivrednu školu u Futogu 1985. godine. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na smeru ratarstvo i povrtarstvo 1993. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1999. a doktorirao 2004. U Naučno-obrazovnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo (naziv Instituta u tom periodu) u Zavodu za navodnjavanje radio je od 1993. Tokom školske 1997/98. godine držao je vežbe studentima osnovnih studija na Poljoprivrednom fakultetu Novi Sad na katedri za Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Krajem 1998. bio je na usavršavanju u Izraelu, a 1999. prelazi u Zavod za krmno bilje na poslove semenarstva. Do sada je objavio više od 200 naučnih i stručnih radova čime je dao značajan doprinos usavršavanju tehnologije proizvodnje semena krmnih biljaka kao i primeni tih istraživanja u praksi. Koautor je šest sorti krmnih biljaka od čega su dve priznate u inostranstvu.
Đura Karagić