Quantcast

Biografija » Sanja Vasiljević
Dr Sanja Lj. Vasiljević, viši naučni saradnik. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1995. godine. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu završila je 1994, magistrirala 1999. a doktorirala 2004. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu na grupi Genetika i oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka. Radi na oplemenjivanju crvene deteline. Kao autor ili koautor učestvovala je u izradi 201 naučnog rada iz oblasti oplemenjivanja, semenarstva, agrotehnike crvene deteline i drugih krmnih biljaka, kao i u kreiranju 13 sorti krmnih biljaka.
Sanja Vasiljević