Quantcast

Kontakt » Komercijala
Mladen Tatic
dr Mladen TATIĆ
Pomoćnik direktora za semenarstvo i komercijalne poslove
tel.: (021) 4898-116
fax: (021) 4898-131
e-mail: mladen.tatic@ifvcns.ns.ac.rs
Marko Mihic
Marko MIHIĆ
Šef za komercijalne poslove
tel.: (021) 4898 123
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 820 5731
e-mail: marko.mihic@ifvcns.ns.ac.rs
Branko Antic
Branko ANTIĆ
Šef za komercijalne poslove u semenarstvu
tel.: (021) 4898 130
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 870 6018
e-mail: branko.antic@ifvcns.ns.ac.rs
Vladimir Strugar
Vladimir STRUGAR
tel.: (021) 4898-113
fax: (021) 4898-131
e-mail: vladimir.strugar@ifvcns.ns.ac.rs
Milorad Dragin
Milorad DRAGIN
tel.: (021) 4898 156
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 820 5729
e-mail: milorad.dragin@ifvcns.ns.ac.rs
Mladen Babovic
Mladen BABOVIĆ
tel.: (021) 4898 130
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 870 6012
e-mail: mladen.babovic@ifvcns.ns.ac.rs
Igor Simic
Igor SIMIĆ
tel.: (021) 4898 123
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 870 6155
e-mail: igor.simic@ifvcns.ns.ac.rs
Nenad Djolic
Nenad ĐOLIĆ
tel.: (021) 4898 123
fax: (021) 4898 134
e-mail: nenad.djolic@ifvcns.ns.ac.rs
Andrej Hodolic
Andrej HODOLIČ
tel.: (021) 4898 123
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 870 6038
e-mail: andrej.hodolic@ifvcns.ns.ac.rs
strani jezici: slovački
Marko Renovica
Marko RENOVICA
tel.: (021) 4898 123
fax: (021) 4898 134
mob.: (064) 820 5767
e-mail: marko.renovica@ifvcns.ns.ac.rs