Quantcast

Kontakt » laboratorija za zemljište i agroekologiju
Jovica Vasin
dr Jovica VASIN
Rukovodilac Laboratorije
Viši naučni saradnik
tel.: (021) 4898 450
e-mail: jovica.vasin@ifvcns.ns.ac.rs
Jordana Ninkov
dr Jordana NINKOV
Koordinator Laboratorije
Viši naučni saradnik
tel.: (021) 4898 461
e-mail: jordana.ninkov@ifvcns.ns.ac.rs
Tijana Zeremski
dr Tijana ZEREMSKI
Koordinator za međunarodne projekte
Naučni saradnik
tel.: (021) 4898 453
e-mail: tijana.zeremski@ifvcns.ns.ac.rs
Petar Sekulic
Prof. dr Petar SEKULIĆ
Naučni savetnik
tel.: (021) 4898 463
fax: (021) 4898 455
e-mail: petar.sekulic@ifvcns.ns.ac.rs
Snezana Jaksic
dr Snežana JAKŠIĆ
Istraživač saradnik
tel.: (021) 4898 463
e-mail: snezana.jaksic@ifvcns.ns.ac.rs
Stanko Milic
dr Stanko MILIĆ
Istraživač saradnik
tel.: (021) 4898 462
e-mail: stanko.milic@ifvcns.ns.ac.rs
Milorad Zivanov
Milorad ŽIVANOV, dipl. ing. - master
Istraživač pripravnik
tel.: (021) 4898 459
e-mail: milorad.zivanov@ifvcns.ns.ac.rs
Dusan Dozet
Dušan DOZET
Stručni savetnik
tel.: (021) 4898 462
e-mail: dusan.dozet@ifvcns.ns.ac.rs