Quantcast

Biografija » Aleksandra Dimitrijević
Dipl. molek. biol. – master Aleksandra M. Dimitrijević (1985, Novi Sad), istraživač-saradnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Odbranila je master rad 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Radni odnos u Institutu zasnovala je 2009. godine u Odeljenju za uljane kulture, a od 2012. radi u Odeljenju za biotehnologiju. Kao autor ili koautor objavila je 23 naučna rada.
Aleksandra Dimitrijević