Quantcast

Biografija » Ana Marjanović Jeromela
Dr Ana Marjanović Jeromela, viši naučni saradnik. Rođena je u Beogradu 1970. Doktorirala je 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Genetika i oplemenjivanje biljaka. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1996. godine. Usavršavala se na Justus-Liebig Univerzitetu u Gisenu, Nemačka, gde je boravila kao stipendista DAAD fondacije tokom 1997-1998. Bavi se genetikom i oplemenjivanjem uljanih biljnih vrsta, posebno uljane repice, a koautor je 14 sorti uljanih biljaka. Kao autor ili koautor objavila je preko 150 naučnih i stručnih radova. Izabrana je 2012. za člana Odbora Odeljenja za prirodne nauke Matice srpske. Član je užeg Predsedništva Zajednice instituta Srbije i Radne grupe za istraživanje i razvoj pri Evropskoj semenarskoj asocijaciji. Rukovodi nacionalnim projektom u periodu 2011-2014. Glavni je urednik časopisa Ratarstvo i povrtarstvo od 2010. Bila je pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove od 2010. do 2013. kada postaje šef Odseka za uljanu repicu u okviru Odeljenja za uljane kulture.
Ana Marjanović Jeromela