Quantcast

Biografija » Boško Dedić
Mr Boško Dedić, istraživač saradnik. U Institutu radi od 2004. godine, a u Odeljenju od 2006. godine na poslovima fitopatologije suncokreta. Primarni delokrug rada se odnosi na istraživanja vezana za patogene gljive i parazitnu biljku volovod i proveru reakcije genotipova prema izvorima biotičkog stresa. Kao autor ili koautor objavio je 60 naučnih radova.
Boško Dedić