Quantcast

Biografija » Dragana Rajković
Dipl. molek. biol. – master Dragana D. Rajković, rođena Đukić (1985, Novi Sad), istraživač-pripravnik. Zasnovala je radni odnos 2012. godine na poslovima biotehnologije kukuruza.
Dragana Rajković