Quantcast

Biografija » Ivana Imerovski
Dr Ivana Imerovski, istraživač saradnik. Rođena je 1987. u Kilchbergu, Švajcarska. Diplomirala je 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Diplomirani biolog - molekularni biolog, gde je i odbranila master rad 2010. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti biotehnologije odbranila je 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Školovala se u Portugalu, na Uviverzitetu u Aveiru. Radni odnos zasnovala je 2009. u Odeljenju za uljane kulture, a od 2012. radi na Odeljenju za biotehnologiju. Kao autor ili koautor objavila je 33 naučnih radova i jedno poglavlje u monografiji međunarodnog značaja.
Ivana Imerovski