Quantcast

Biografija » Jelena Mrđa
Mr Jelena Mrđa, istraživač saradnik. Radi u Odeljenju od februara 2007. godine na istraživanjima iz oblasti semenarstva suncokreta. U toku naučnoistraživačkog rada bila je angažovana na četiri projekta Ministarstva nauke i jednom projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku. U toku 2012. godine završila jednomesečni kurs International R&D Course: Integrated Pest Management u Izraelu. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih skupova. Kao autor ili koautor objavila je 72 naučna rada i jedno poglavlje u monografiji.
Jelena Mrđa