Quantcast

Biografija » Karlo Đilvesi
Dipl. inž. Karlo Đilvesi, stručni savetnik. Radi u Odeljenju od februara 1990. godine na poslovima dorade i pakovanja hibridnog suncokreta. Kao autor ili koautor objavio je 46 naučnih i stručnih radova i jedno poglavlje u monografiji. Učestvovao je na pet nacionalnih i jednom međunarodnom projektu. Učestvovao je na više domaćih skupova. Angažovan je u okviru međunarodne saradnje sa Mađarskom.
Karlo Đilvesi