Quantcast

Biografija » Mihajlo Ćirić
Dipl. inž. Mihajlo Ćirić, istraživač-saradnik. Od 2008. do 2012. godine je bio angažovan u Odeljenju za uljane kulture kada prelazi u Odeljenje za kukuruz. Radi na poslovima oplemenjivanja kukuruza.
Mihajlo Ćirić