Quantcast

Biografija » Milan Jocković
Dr Milan Jocković, istraživač saradnik. Radi u Odeljenju od 2008. godine na genetici i oplemenjivanju suncokreta. Učestvovao je na nekoliko domaćih skupova. Kao autor ili koautor objavio je 22 naučna rada.
Milan Jocković