Quantcast

Biografija » Nada Hladni
Dr Nada Hladni, viši naučni saradnik. Radi u Odeljenju od 1991. godine na poslovima genetike i oplemenjivanja konzumnog i uljanog suncokreta. Kao autor i koautor objavila je 125 naučnih radova, više stručnih članaka i jedno monografsko delo. Glavni autor je 5 hibrida suncokreta priznatih u našoj zemlji i 11 hibrida priznatih u svetu. Učestvovala je na velikom broju skupova u zemlji i inostranstvu.
Nada Hladni