Quantcast

Biografija » Nada Lečić
Dipl. inž. Nada Lečić, stručni savetnik. Radi u Odeljenju od septembra 1991. godine u hemijskoj laboratoriji kao saradnik na poslovima određivanja sadržaja ulja i proteina u semenu, sadržaja tokoferola u ulju, vlage, nečistoće i drugih analiza. Kao autor ili koautor objavila je 47 naučnih i stručnih radova.
Nada Lečić