Quantcast

Biografija » Nenad Dušanić
Dr Nenad Dušanić, naučni savetnik. Radi u Odeljenju od 1992. godine na istraživanjima iz oblasti agrotehnike suncokreta. Od 1995. godine aktivno učestvuje u naučno-tehničkoj saradnji Instituta sa ukrajinskim institutima i komercijalnim firmama. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova. Kao autor ili koautor objavio je 144 naučna rada. Koautor je 13 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu.
Nenad Dušanić