Quantcast

Biografija » Nevena Nagl
Dr Nevena M. Nagl (1968, Novi Sad) rođena Kuprešanin, naučni savetnik. Magistrirala je 1997. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu a doktorirala 2003. na Biološkom fakultetu u Beogradu. U Institutu je zaposlena od 1996. a u sadašnje zvanje je izabrana 2012. Radila je u Odeljenju za šećernu repu, a trenutno radi u Odeljenju za biotehnologiju. Obavila je nekoliko specijalizacija u inostranstvu i bila rukovodilac dva projekta tehnološkog razvoja Ministarstva za prosvetu i nauku. Do sada je učestvovala u pisanju jedne međunarodne monografije i dve monografije nacionalnog značaja. Ima objavljena 154 naučna rada i autor je pet međunarodno priznatih genskih proba.
Nevena Nagl