Quantcast

Biografija » Petar Mitrović
Dr Petar Mitrović, saradnik na semenarstvu. Radi u Odeljenju od maja 2005. godine, a u Odseku za uljanu repicu od maja 2013. godine. Kao autor i koautor objavio je 58 naučnih i stručnih radova. Tokom 2011. godine obavio je dvomesečnu specijalizaciju na Poljoprivrednom institutu u Banja Luci iz oblasti fitopatologije i molekularne biologije.
Petar Mitrović