Quantcast

Biografija » Sandra Cvejić
Dr Sandra Cvejić, naučni saradnik. Radi u Odeljenju od decembra 2002. godine na poslovima genetike i oplemenjivanja suncokreta uljanog tipa i programu dekorativnog suncokreta. Šestomesečnu obuku o primeni indukovanih mutacija u oplemenjivanju biljaka obavila je u Zajedničkim laboratorijama F.A.O./IAEA, Seibersdorf, Austrija. Kao autor i koautor objavila je 45 radova i dva monografska dela, a koautor je i 52 hibrida i inbred linija registrovanih u Srbiji i inostranstvu.
Sandra Cvejić