Quantcast

Biografija » Siniša Jocić
Dr Siniša Jocić, naučni savetnik. Radi u Odeljenju od maja 1992. godine na genetici i oplemenjivanju suncokreta. Doktorsku disertaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja biljaka odbranio je 2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja obavio je 2000. godine u Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) – Centre de Montpellier, Francuska. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2012. godine. Koordinator je oplemenjivačkog programa suncokreta u Odeljenju za uljane kulture od 2007. do 2010. Godine, a koordinator F.A.O. ESCORENA Sunflower Research Network od 2010. godine. Autor je i koautor 116 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu i 41 hibrida suncokreta priznatih u Srbiji. Kao autor ili koautor objavio je 244 naučna rada.
Siniša Jocić