Quantcast

Biografija » Siniša Prole
Dipl. inž. Siniša Prole, stručni savetnik. Radi u Odeljenju od januara 1996. godine na poslovima dorade i pakovanja hibridnog suncokreta. Od marta 2000. godine do aprila 2012. godine radio je na poslovima rukovodioca Centra za doradu semena suncokreta. Dobitnik je više društvenih priznanja i nagrada na saveznom nivou, za inovacije iz oblasti mašinstva. Autor je konstruktivnog i tehnološkog rešenja, kao i organizacionog funkcionisanja sistema dorade hibridnog semena suncokreta. Kao autor i koautor objavio je 23 naučna i stručna rada.
Siniša Prole