Quantcast

Biografija » Vladimir Miklič
Dr Vladimir Miklič, naučni savetnik, upravnik je Odeljenja od 2006. godine. U Odeljenju radi od maja 1990. godine, a do postavljenja na mesto upravnika radio je na poslovima proizvodnje i dorade hibridnog semena suncokreta. U periodu od 1996. do 2000. godine boravio je više puta u Indiji, u ukupnom trajanju od preko 2 godine na poslovima kontrole semenske proizvodnje i zimske oplemenjivačke generacije, kao i edukacije indijskih stručnjaka za poslove oplemenjivanja i semenarstva suncokreta. Na sličnim poslovima proveo je preko godinu dana u Argentini u periodu od 2001. do 2007. godine. Od 2005. godine član je Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i bio je i član Skupštine Nacionalne laboratorije za ispitivanje semena 2007. i 2008. godine. Član je Board-a International Sunflower Association i Odbora grupacije za proizvodnju, preradu i promet uljarica i jestivog ulja, Poslovne zajednice za industrijsko bilje Srbije i generalni sekretar Društva selekcionera i semenara Republike Srbije. Kao predstavnik Instituta posećivao je institute u Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Argentini, Kini, Uzbekistanu, Indiji, Iranu. U dva navrata 2004. i 2009. godine boravio u Kini u Institutima iz Luoung-a i Baichenng-a održavši seriju predavanja po pozivu. Kao predstavnik Srbije 2009. godine učestvovao je u F.A.O. Regional Consultation and Workshop on Seed Production, u Budimpešti, Mađarska. Objavio je veliki broj naučnih radova i tri poglavlja u monografskom delu. Koautor je 18 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu i 7 hibrida suncokreta priznatih u Srbiji. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova, a 2008. godine na 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain i 2011. godine na International Symposium on Sunflower Genetic Resources, Kuşadasi, Turkey bio je moderator sekcije.
Vladimir Miklič