Quantcast

Biografija » Željko Milovac
Dipl. inž. – master Željko Milovac, istraživač saradnik. U Institutu radi od februara 2007. godine. U Odeljenju za uljane kulture radi od 2008. godine, a u Odseku za uljanu repicu od maja 2013. godine na poslovima entomologije. Bavi se zaštitom biljaka i uskladištenih proizvoda od štetočina. Kao autor ili koautor objavio je 45 naučnih i stručnih radova.
Željko Milovac