Quantcast

Biografija » Živko Ćurčić
Mr Živko Ćurčić, istraživač saradnik. Radni odnos u Institutu je zasnovao 2007. godine. Magistrirao je 2008. Do sada je sam ili u saradnji sa drugim autorima objavio 22 naučna rada. Koautor je patenta NS START-PLUS, pileta-minipileta semena šećerne repe (P-2010/0469, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd). U aprilu 2013. godine postaje rukovodilac Odeljenja za šećernu repu.
Živko Ćurčić