Quantcast

Reference » Željka Stojaković
  1. Spasić, Petar., Stojaković, M., Stojaković Željka, (1987). Ocena vrednovanja sorata sećerne repe u ogledima na osnovu zbirnog rangiranja bioloških i tehnoloških pokazatelja. Savremena poljoprivreda, vol.35, br. 3-4. (M51)
  2. Željka Stojaković, P. Spasić, (1988): Uticaj sorti i osobina zemljišta na prlnos korena i kvalitet sećerne repe. Agrohemija, No. 4, 249-256,. Beograd. (M51)
  3. Sklenar, P., Kovačev, L., Čačić, N. and Stojaković Željka,(2000): Effect of potassium, sodium and α-amino-nitrogen content on recoverable sugar of some sugar beet hybrids. Acta Periodica Technologica 31. 339-344. (M51)
  4. Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Stojaković Željka, Stanišić Jelena (2005): Sugar Beet Yield Depending on Organic and Mineral Fertilizers. Lucrări ştiintifice Facultatea de Agricultură XXXVII (Scientifical Papers, Faculty of Agriculture), University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisoara. Timisoara, Romania, pg. 19-21. (M33)
  5. Stojaković Željka., Lončarević V., Kovačev L., Sakač Z.: Smeša za piliranje semena šećerne repe, Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose, ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU. Broj: 2113/05-П-60/97 Priznato pravo upisano je u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu, pod brojem 49369 (23.05.2005). Glasnik intelektualne svojine br.4/05. (M92)
  6. Kovačev Lazar, Čačić Nikola, Mezei Snežana, Stojaković Željka, 2007: Produktivnost NS hibridnih sorti šećerne repe u dvogodišnjim muoltilokacijskim ogledima. Zbornik radova, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,  vol. 43, 161-167. (M52)
  7. Rajić, M., Pejić, B., Milić, S., Stojaković Željka (2010): Uticaj rokova i norme zalivanja na masu semena šećerne repe različitih frakcija. Ratarstvo i povrtarstvo, Vol.47, No I, 245-249. (M51)
  8. Stojaković,M., Ivanović,M., Bekavac,G., Stojaković Željka, (2010): Grain yield of B73 x Mo17 type maize hybrids from different periods of breeding. Cereal Research Comunication, 38(3), pp. 440-448. (M24)
  9. Stojaković Željka, Mitrović,P., Sekulić,P.,Miklič,V.,Sakač,Z., Rajić,M.,(2010): Smeša za piliranje semena uljane repice, Patent, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Broj: П-2010/0096. (M92)
  10. Dražić Slobodan, Rajić Milorad, Željka Stojaković (2010): Piliranje (peletiranje) semena belog sleza, Tehničko rešenje, Projekat TP 20113, Institut za proučavanje lekovitog bilja ²dr Josif Pančić²,. Korisnici rezultata: Institut ²dr Josif Pančić², Beograd, PSD Institut ²Tamiš², Pančevo, Kompanija ²Bilje-Borča², Borča. (M84)
Željka Stojaković