Quantcast

Kontakt » Odeljenje za alternativne kulture i organsku proizvodnju
tel.: (021) 780 365
fax: (021) 780 198
e-mail: b.petrovac@ifvcns.ns.ac.rs
Vladimir Sikora
dr Vladimir SIKORA
Rukovodilac Odeljenja
Unapređenje proizvodnje sirka (sirka metlaša i sirka za zrno),
prosa, konoplje, duvana i tikava
Viši naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.109
e-mail: vladimir.sikora@ifvcns.ns.ac.rs
Dusan Adamovic
dr Dušan ADAMOVIĆ
Rukovodilac programa unapređenja proizvodnje
lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Naučni savetnik
tel.: (021) 780-365 lok.103
e-mail: dusan.adamovic@ifvcns.ns.ac.rs
Livija Maksimovic
dr Livija MAKSIMOVIĆ
Viši naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.106
e-mail: livija.maksimovic@ifvcns.ns.ac.rs
Milka Brdar
dr Milka BRDAR - JOKANOVIĆ
Unapređenje proizvodnje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
Naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.111
e-mail: milka.brdar@ifvcns.ns.ac.rs
Anamarija Stojanovic
dr Anamarija Stojanović
Unapređenje proizvodnje konoplje
Naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.116
e-mail: anamarija.stojanovic@ifvcns.ns.ac.rs
Vera Popovic
dr Vera POPOVIĆ
Naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.111
e-mail: vera.popovic@ifvcns.ns.ac.rs
Milica Acimovic
dr Milica AĆIMOVIĆ
Agrotehnika
tel.: (021) 780-365 lok.111
e-mail: milica.acimovic@ifvcns.ns.ac.rs
Biljana Kiprovski
dr Biljana KIPROVSKI
Naučni saradnik
tel.: (021) 780-365 lok.105
e-mail: biljana.kiprovski@ifvcns.ns.ac.rs