Quantcast

Biografija » Nenad Kovačević
Dipl. inž. Nenad S. Kovačević (1956, Zrenjanin), saradnik na poslovima semenarstva strnih žita. Radni odnos u Institutu zasnovao je 1999. Kao koautor objavio je 11 stručnih radova.
Nenad Kovačević