Quantcast

Biografija » Srbislav Denčić
Prof. dr Srbislav S. Denčić, redovni profesor i naučni savetnik za naučnu oblast Genetika, Oplemenjivanje biljaka i Semenarstvo. U periodu od 2001. do 2013. godine je bio upravnik Odeljenja za strna žita, kada je preuzeo dužnost koordinatora za nauku i mentorski rad. Rođen je 1953. godine u Inđiji. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu završio je 1978. godine. Od 1979. godine stalno je zaposlen u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Magistrirao je 1984. i doktorirao 1989. godine. U zvanje naučnog saradnika izabran je 1990, višeg naučnog saradnika 1995. i naučnog savetnika 1999. godine. Od 2008. je redovni profesor na Državnom agrarnom univerzitetu u Hersonu, Ukrajina. Angažovan je kao predavač na postdiplomskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu i na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Za dopisnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i Akademije inženjerskih nauka Srbije izabran je 2004. Bio je glavni kordinator i rukovodilac međunarodnog projekta USA-YU, JF-949 ''Evaluation of Yugoslav wheat collection to drought'' u čijoj realizaciji su učestvovali naučni radnici iz naše zemlje i SAD. Član je ECP/GR (Evropski kooperativni program / genetski resursi). Bio je urednik časopisa Selekcija i semenarstvo. Dobio je Oktobarsku nagradu grada Novog Sada 2000. godine. Autor je ili koautor 32 sorte pšenice priznate u inostantstvu i 100 sorti pšenice, tritikalea i durum pšenice priznatih u našoj zemlji. Samostalno ili kao koautor sa drugim naučnim radnicima publikovao je 316 naučnostručnih radova. Autor je tri poglavlja u međunarodnim monografijama.
Srbislav Denčić