Quantcast

Biografija » Vojislava Momčilović
Dipl. biol. Vojislava M. Momčilović (1957, Beška, Inđija), stručni savetnik na poslovima Oplemenjivanja ječma i pšenice. Radni odnos zasnovala je 1989. kao saradnik na istraživačkom projektu. Za višeg stručnog saradnika izabrana je 2007. a za stručnog savetnika 2011. Koautor je 20 sorti priznatih u inostranstvu i 59 sorti ječma, ovsa i raži priznatih u našoj zemlji. Samostalno ili kao prvi autor objavila je dvadeset naučnostručnih radova i koautor je na 137 radova.
Vojislava Momčilović