Quantcast

Biografija » Zoran Jovićević
Dipl. inž. Zoran B. Jovićević (1955, Peć), stručni saradnik. Radni odnos zasnovao je 1984. kao asistent na agrotehnici strnih žita. Od 2007. radi kao stručni saradnik na oplemenjivanju, a od 2012. je saradnik na semenarstvu strnih žita.
Zoran Jovićević