Quantcast

Reference » Branka Orbović
  1. Srbislav Denčić, Borislav Kobiljski, Gojko Mladenović, Zorica Jestrović, Slaviša Štatkić, Milenko Pavlović, Branka Orbović (2010): Sorta kao faktor proizvodnje pšenice, Seminar agronoma, Zlatibor 2010, "Ratarstvo i povrtarstvo", ISSN 1821-3944, Vol. 47, No. 1 (2010), str.317-324, UDK 631/635 (051).
  2. Denčić S., Kobiljski B., Jestrović, Zorica, Orbović, B., Pavlović, M. (2009): Efekat ruskih sorti Bezostaja 1 i Mironovska 808 na selekciju pšenice u Institutu za ratarstvo I povrtarstvo u Novom Sadu, "Selekcija i semenarstvo", Plant breeding and seed production, Vol. XV, No. 1 (2009), str.35-43, Novi Sad
  3. Novo Pržulj, Vojislava Momčilović, Miloš Nožinić, Zorica Jestrović, Milanko Pavlović, Branka Orbović (2010): Značaj i oplemenjivanje ječma i ovsa, Ratarstvo i povrtarstvo/Field and vegetable crops research 47 (1) UDK: 631 / 635(051) ISSN 1821-3944, str. 33-42.
Branka Orbović