Quantcast

Reference » Zoran Jovićević
  1. Jevtić,S,Jovićević,Z.,Petrov Milena, 1990. Fertilization of silage maize grown in irrigation and high population. Proceeding of 10 th world fertilizer, Congress of CIEC, Nikozija, Cipar.
  2. Malešević,M.,Jevtić,S.,Jovićević,Z.,1989. Količina NPK pri različitim gustinama setve pšenice na černozemu. Zemljište i biljka,Vol.38:1, 39-47.
  3. Malešević,M.,Spasojević,B.,Momčilović Vojislava,Jovićević,Z.,1990. Optimalna azotna ishrana u funkciji formiranja prinosa novijih genotipova ozime pšenice, ( Triticum aestivum L.) VII jugoslovenski simpozijum o naučnoistraživačkom radu na pšenici (7.JUSNIP), Novi Sad, 12.-16.VI 1989., Savremena poljoprivreda, vol.38,br. 5-6, 507-514.
  4. Malešević,M.,Konstantinović,J, Jovićević,Z.,1993. Analiza proizvodnje pšenice, 1991./1992.godine i preporuke za 1992./1993. XXVII seminar agronoma, Zbornik radova, 20, 293-305.
  5. Malešević,M., Darinka Bogdanović, Starčević,LJ.,Jovićević,Z., Uticaj nivoa azotne ishrane na prinos i kvalitet zrna ovsa (Avena sativa L.). VIII Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju sa međunarodnim učešćem,1996. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo,sv.26, str. 407-414
  6. Jevtić,S.,Malešević,M.,Jovićević,Z., Uticaj NPK hraniva na prinos ozime pšenice na zemljištu tipa černozem, VIII Kongres JDZP,Cetinje 1988. god., Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, str.277-280.
  7. Jevtić,S.,Malešević,M.,Jovićević,Z.,1988.,Uticaj rastućih količina NPK na prinos pšenice na černozemu, pri različitim uslovima gajenja, Savremena poljoprivreda, Vol.36, br.3-4, str 101-113, Novi Sad
  8. Malešević,M.,Jovićević,Z.,Štatkić,S.,Dolapčev,S.,Stojšin,V., Povratak ka višim i stabilnijim prinosima strnih žita, XII Savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd, 20.-21. 02. 2008., Institut PKB Agroekonomik, Zbornik naučnih radova, vol.14. br.1-2, 2008., str.12-29
  9. Prof. dr Miroslav Malešević, dipl.ing.Zoran Jovićević, dipl.ing. Slaviša Štatkić, dipl.ing.Svetislav Dolapčev, dipl.ing. Vasa Stojšin, Viši i stabilniji prinosi pšenice, U Evropskoj uniji-svake godine prinos veći, Agronomska revija, br.1-2, str. 10-13 2008.god.
  10. Štatkić Slaviša, Hristov Nikola, Jovićević Zoran, Đilvesi Karlo, Lončarević Velimir, Uticaj primesa i vlažnosti semena na pšeničnu klijavost Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Zoran Jovićević