NS SEME » Hibridi i sorte uljanih kultura na EU listi

NS SEME hibridi i sorte uljanih kultura na EU sortnoj listi

SUNCOKRET

VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRIDI SUNCOKRETA

NS SEME - NS Sonata

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E),
  rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, Macrophomina, bolestima koje
  izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Prosečne je visine biljaka, stabljika je čvrsta, jaka i otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 6 t/ha, a sadržaj ulja 46-49%.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim
  tepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Felix

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis i Macrophomina.
 • Tolerantan je prema Sclerotinia sclerotiorum i to prema formama koje se javljaju
  na korenu, stablu i glavi.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja je 50-52%, pa spada među najuljanije NS hibride.
 • Adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - Leone

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E),
  rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, bolestima koje
  izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži.
 • Prosečne je visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika je otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Vrlo je adaptabilan i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima
  gde postiže visok i stabilan prinos.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - Anna PR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6,
  volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phoma, Phomopsis i Macrophomina.
 • Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je oko 5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 46-48%.
 • Ima izraženu produkciju polenovog praha i nektara, a veoma je atraktivan za oprašivače.
 • Hibrid ima široku adaptabilnu vrednost i može se uspešno gajiti u
  različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Probus

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, a tolerantan je prema bolestima koje izazivaju pegavost lista.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 45-47%.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Novak

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis i beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 48-50%.
 • Adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Romeo

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6,
  volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina i
  korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim
  tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Leonardo

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas,
  volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis i Phoma, a tolerantan je prema
  Sclerotinia sclerotiorum i to formama koje se javljaju na korenu i stablu.
 • Prosečne je visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 47-49%.
 • Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnim uslovima.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

HIBRIDI SUNCOKRETA TOLERANTNI NA HERBICIDE IZ GRUPE IMIDAZOLINONA

NS SEME - NS Primi

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Primenom herbicida Pulsar®40 i Passat® i drugih herbicida iz grupe
  imidazolinona tokom vegetacije rešava se problem korova i volovoda.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6,
  na rđu i suncokretov moljac.
 • Tolerantan je prema Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Veoma je adaptabilan i stabilan u našim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
Ovaj hibrid su BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo okvalifikovali kao tolerantan na herbicide za Clearfield® suncokret. Bilo kakva upotreba drugih herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret vrši se na sopstveni rizik. BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo ne preuzimaju nikakvu odgovornost, uključujući odgovornost za oštećenje biljnih kultura usled korišćenja herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret.
NS SEME - NS Maestro

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Odlikuje se visokom tolerantnošću prema herbicidima iz grupe
  imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®).
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6), rđu i suncokretov moljac.
 • Srednje je visine stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta, a daje visoke i stabilne prinose.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
Ovaj hibrid su BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo okvalifikovali kao tolerantan na herbicide za Clearfield® suncokret. Bilo kakva upotreba drugih herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret vrši se na sopstveni rizik. BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo ne preuzimaju nikakvu odgovornost, uključujući odgovornost za oštećenje biljnih kultura usled korišćenja herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret.
NS SEME - NS Taurus

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Poseduje visoku tolerantnost prema herbicidima iz grupe imidazolinona
  (Pulsar®40 i Passat®) nezavisno od uzrasta biljke.
 • Genetski je otporan prema plamenjači (Pl6).
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina, Phoma i
  Sclerotinia sclerotiorum.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha za visoke i stabilne prinose
  i u stresnim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.
Ovaj hibrid su BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo okvalifikovali kao tolerantan na herbicide za Clearfield® suncokret. Bilo kakva upotreba drugih herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret vrši se na sopstveni rizik. BASF i Institut za ratarstvo i povrtarstvo ne preuzimaju nikakvu odgovornost, uključujući odgovornost za oštećenje biljnih kultura usled korišćenja herbicida iz grupe B osim herbicida za Clearfield® suncokret.
NS SEME - NS Smaragd

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantan na poleganje.
 • Tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Rešava problem širokolisnih korova i volovoda uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i
  suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47-48%.
 • Adaptivan i stabilan u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Lord

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Srednja visina biljke. Dobar početni vigor, snažna biljka.
 • Visoko tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus
  proizvodni sistem).
 • Genetska otpornost na plamenjaču (Pl6), volovod (Or5 gen), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000–60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Euforia

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Čvrsta stabljika, otporna na poleganje.
 • Visoko tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus
  proizvodni sistem).
 • Rešava problem širokolisnih korova i volovoda uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen) i volovod (Or5 gen).
 • Genetski otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis i belu trulež.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 46-48%.
 • Adaptivan i stabilan u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 60.000 biljaka po hektaru.

HIBRIDI SUNCOKRETA TOLERANTNI NA TRIBENURON-METIL

NS SEME - Amleto

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuronmetilu (aktivnoj materiji
  preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu
  i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim
  stepenom oplodnje.
 • Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv veoma upornih
  širokolisnih korova kao što je palamida.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - Anabela SU

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuronmetilu (aktivnoj materiji
  preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuronmetila posebno je pogodan
  za zakorovljena zemljišta.
 • Rešava problem palamide i drugih širokolisnih korova.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Sumo Sun

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantna na poleganje.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E),
  rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 46-48%.
 • Dobra tolerantnost na sušu i atraktivnost za oprašivače.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense)
  uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Dobre performanse u uslovima stresa.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Sumo Star

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantna na poleganje.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (Orobanche cumana
  rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47-48%.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense)
  uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Pogodan za sve tipove zemljišta i uslove gajenja.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Sumo Sjaj

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Prosečna visina biljke, visoko otporan na poleganje.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E),
  rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-51%.
 • Tolerantan na sušu, atraktivan za oprašivače.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense)
  uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Dobre performanse u uslovima stresa.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 60.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Sumo Sol

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Prosečna visina biljke, visoko otporan na poleganje.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E),
  rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense)
  uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Pogodan za sve tipove zemljišta i uslove gajenja.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

HIBRIDI SUNCOKRETA ZA SPECIJALNE NAMENE

VISOKOOLEINSKI HIBRID SUNCOKRETA

NS SEME - NS Oliva

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

uljani, visokooleinski, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Ukupna količina oleinske kiseline u ulju znatno prelazi 80% uz uslov da se
  obezbedi prostorna izolacija od konvencionalnog suncokreta od najmanje 1 km.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu
  i suncokretov moljac.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Ima visoku produkciju nektara i polenovog praha pa je atraktivan za oprašivače.
 • Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan je i može se uspešno gajiti na
  različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 50.000-55.000 biljaka po hektaru.
 • Ulje ovog hibrida je pogodno za proizvodnju hladno ceđenog ulja i biodizela.

HIBRID SUNCOKRETA ZA ISHRANU PTICA

NS SEME - Lactal

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

za ptičiju ishranu


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Ljuska semena ovog hibrida je bele boje.
 • Seme je podesno za ptičiju ishranu jer ima viši sadržaj proteina.
 • Genetski je otporan na rđu i tolerantan prema Phoma.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 5,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 34-38%.
 • Visok je hibrid čvrtstog stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 45.000-50.000 biljaka po hektaru.

KONZUMNI HIBRIDI SUNCOKRETA

NS SEME - Mahelan

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi i ljuštenje.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena 5,5 t/ha.
 • Masa 1.000 semena 95-115 g.
 • Sadržaj ulja manji od 35%.
 • Sadržaj proteina u semenu 25%.
 • Nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima
  i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seeds - NS Colonel

Characteristics: confectionary, high yield potential, drought tolerance, disease resistance


HYBRID DESCRIPTION
 • Confectionary hybrid suitable for nutrition and de-hulling.
 • A medium early hybrid.
 • Genetic potential for seed yield is higher than 5.5 t/ha.
 • Thousand seed weight is 95-110 g.
 • The oil content of less than 35%.
 • The content of protein is 26%.
 • It has a low hull percentage and seed is easy for de-hulling.
 • Hybrid is resistant to rust and sunflower moth and tolerant to Phomopsis.
 • Hybrid is attractive to pollinators and adapted to different ecological conditions
  and soil types.
 • Optimal plant density at harvesting time is from 35,000 to 42,000 plants per hectare.
NS SEME - Borneo

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi i ljuštenje.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Masa 1.000 semena 95-110 g, seme crne boje.
 • Sadržaj ulja manji od 43%.
 • Sadržaj proteina 26%.
 • Izuzetno nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima
  i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Leviathan

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi i ljuštenje.
 • Srednje kasni hibrid.
 • Genetski otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 6 t/ha.
 • Odlična veličina, dužina i boja semena.
 • Masa 1.000 semena 120-140 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja manji od 35%.
 • Sadržaj proteina u semenu 27% što ga čini pogodnim za ishranu ljudi.
 • Nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima
  i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - NS Argonaut

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1.000 semena 110-120 g, seme je šareno.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 35%.
 • Sadržaj proteina 25%, što ga čini pogodnim za ishranu ljudi.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka 4.5 po hektaru.
NS SEME - Strial

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1.000 semena 80-90 g, seme je šareno.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 42%, ali je sadržaj proteina 27%, što ga čini pogodnim
  za ishranu ljudi.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS SEME - Kernal

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ishranu ljudi, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1.000 semena 80-90 g, seme crne boje.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 42-46%.
 • Sadržaj proteina 23%.
 • Nizak procenat ljuske.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima
  i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.

ULJANA REPICA

NS SEME - Ilia

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos,
tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta ozime uljane repice, iz grupe “00”.
 • Masa 1.000 semena je 3,9 g.
 • Dužina vegetacije je 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha,
  a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

All rights reserved © 2017 Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad