NS SEME » Sorte alternativnih kultura na EU listi

NS SEME sorte alternativnih kultura na EU sortnoj listi


ULJANA TIKVA

PRINOS ZRNA: preko 800 kg/ha

OPIS SORTE
 • Sorta koja se odlikuje zrnom bez ljuske (uljana tikva golica) koje je veoma pogodno
  za ceđenje ulja.
 • Ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće
  sušne periode.
 • Uljana tikva golica Olinka pripada polubokorastom tipu rasta stabla.
 • Za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu.
 • U povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva, tri, pa i više plodova.
 • Karakterističan oblik zrelog ploda je loptast.
 • Karakteristična masa ploda je 5-8 kg.
 • Prinos svežeg ploda ove sorte je 50-60 t/ha, a prosečan prinos suvog semena
  500-800 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u jezgru je 45-48%.
 • Dužina vegetacije je 120-140 dana.
 • Uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta.
 • Od 100 kg vlažnog semena dobija se 47-53 kg osušenog semena, u proseku 50 kg.

PRINOS ZRNA: preko 700 kg/ha

OPIS SORTE
 • Sorta kod koje je zrno obloženo čvrstom ljuskom bele boje.
 • Ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće
  sušne periode.
 • Uljana tikva sa ljuskom Olivija pripada puzavom tipu rasta stabla.
 • Za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu.
 • U povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva, tri, pa i više plodova.
 • Karakterističan oblik zrelog ploda je loptast.
 • Karakteristična masa ploda je 6-7 kg.
 • Prinos svežeg ploda ove sorte je 60-70 t/ha, a prosečan prinos suvog semena
  500-800 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u jezgru je 46-49%.
 • Dužina vegetacije je 120-140 dana.
 • Uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta.
 • Seme se veoma lako vadi i lako se gricka.

KONOPLJA

MAX PRINOS: 10 t/ha

OPIS SORTE
 • Jednodoma sorta industrijske konoplje sa sadržajem THC ispod 0,3%, te se
  ne može zloupotrebiti kao narkotik.
 • Prinos zrna sa 30% ulja je oko 1.000 kg/ha.
 • Prinos stabla je 8-10 t/ha.
 • Namenjena je pre svega za proizvodnju zrna.

MAX PRINOS: 11 t/ha

OPIS SORTE
 • Dvododoma sorta industrijske konoplje koja je namenjena za proizvodnju vlakna.
 • Prinos stabla je 10-11 t/ha, a sadržaj vlakna u stablu preko 30%.

FACELIJA

MEDA: preko 600 kg/ha

OPIS SORTE
 • Jednogodišnja zeljasta, medonosna biljka.
 • Dužina vegetacije je 135 dana, a visina biljaka preko 60 cm.
 • Period cvetanja i lučenje nektara je oko 50 dana.
 • Cveta od polovine maja pa do kraja juna, a u postrnoj setvi od polovine avgusta
  do početka oktobra.
 • Sa 1 ha se dobija preko 600 kg meda, a u povoljnim uslovima i do 1.000 kg meda.
 • Koristi se za očuvanje higijene zemljišta, kao čistač nematoda.
 • Setvena norma u prolećnoj setvi je 5-10 kg/ha, a u postrnoj setvi 15 kg/ha.

LEKOVITO, ZAČINSKO I AROMATIČNO BILJE

PITOMA NANA

POTENCIJAL ZA PRINOS: preko 30 t/ha

OPIS SORTE
 • Sorta pitome nane mente Danica odlikuje se tamno zelenim listom, intenzivnog mirisa.
 • Potencijal za prinos sirove herbe iz dva otkosa je iznad 30 t/ha, a za sadržaj etarskog
  ulja u suvom listu do 5%.
 • Etarsko ulje u kojem dominira mentol deluje lekovito i daje svojstven prijatan miris
  ovoj tako korisnoj biljci.
 • Razmnožava se vegetativno pomoću stolona.
 • Najčešće se sadi u jesen, a može i u proleće.
 • Medonosna je biljka.

BOSILJAK

POTENCIJAL ZA PRINOS: preko 15 t/ha

OPIS SORTE
 • Sorta bosiljka Sitnolisni ima potencijal za prinos sirove herbe iznad 15 t/ha i
  sadržaj etarskog ulja u suvom listu do 2%.
 • Odlično se regeneriše posle svakog otkosa.
 • Najčešće se seje u aprilu direktno u polje.
 • Može se proizvesti i iz rasada.
 • Najnovija istraživanja pokazuju da je moguća proizvodnja bosiljka kao postrnog useva
  u organskoj proizvodnji uz postizanje dobrog prinosa i kvaliteta sirovine.
 • Medonosna je biljka.

NEVEN

BERBI: do 20

OPIS SORTE
 • Sorta nevena Gelb orange ima cvasti narandžaste boje, prečnika 5-8 cm, sa
  višestrukim jezičastim cvetovima.
 • Dobro uspeva na osunčanom do polusenovitom mestu, uz umereno zalivanje.
 • Sadrži značajan udeo karotenoida, fenolnih jedinjenja i drugih aktivnih materija.
 • Poznato je i delovanje nevena na smanjenje broja nematoda u zemljištu.
 • Proizvodi se najčešće direktnom setvom od marta do maja meseca.
 • Može se proizvesti i iz rasada.
 • Ima odličnu moć regeneracije, tj. formiranja novih cvasti posle svake berbe,
  te je moguće ostvariti 15-20 berbi, pa čak i više.

MIROĐIJA

DO BERBE: 50 dana

OPIS SORTE
 • Sorta mirođije Domaća aromatična daje visoke prinose lista i nadzemne mase.
 • To je začinsko aromatična sorta od koje se upotrebljavaju mlade sočne grančice i
  lišće kao začin u salatama, jelima i prilikom konzerviranja.
 • Od nicanja za berbu pristiže za 40-50 dana, odsecanjem listova, kada biljke
  dostignu visinu 20-30 cm.
 • Svi delovi biljke, a najviše plod, sadrže etarsko ulje.
 • Lišće sadrži značajan procenat vitamina C i karotina.

KAMILICA

POTENCIJAL ZA PRINOS: preko 6 t/ha

OPIS SORTE
 • Sorta kamilice odlikuje se krupnijim cvetnim glavicama koje se relativno lako beru.
 • Potencijal za prinos je iznad 6 t/ha sirovih cvetnih glavica, a za sadržaj etarskog ulja
  u suvoj glavici do 1%.
 • Osušene cvetne glavice koriste se za pripremu domaćeg čaja, kao i za dobijanje
  etarskog ulja izrazito plave boje (usled prisutnog hamazulena).ORGANSKI PROIZVODI LEKOVITOG BILJA

ORGANSKO SEME


ETARSKA ULJA


EKSTRAKTI