NS SEME » Sorte soje na EU listi

NS SEME sorte soje na EU sortnoj listi

000 grupa zrenja

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Favorit je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4 t/ha.
 • Ova sorta je namenjena za setvu soje kao drugog useva.
 • Pored visokog prinosa odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje.
 • Favorit ima nisko do srednje visoko stablo obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao drugi usev uz navodnjavanje.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalni sklop je oko 600.000 biljaka po hektaru.
 • Poslednji rok setve je prva nedelja jula.

00 grupa zrenja

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • NS Merkury je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se otpornošću na poleganje
  što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • NS Merkury ima stablo srednje visine obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom smeđe boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška i ječma.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Fortuna je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored visokog i stabilnog prinosa, odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • Fortuna ima srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa bledo žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška, ječma i ranijih sorti pšenice.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Tajfun je rano stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je 5,5 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima u različitim uslovima gajenja.
 • Tajfun je genotip determinantnog tipa rasta.
 • Stabljika je niska do srednje visine (70-90 cm), obrasla smeđim dlačicama.
 • Cvet je ljubičast, zrno krupno sa bledožutom semenjačom i hilumom crne boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalni sklop je 600.000 biljaka po hektaru.
 • Ostvaruje povišene prinose pri uskorednoj setvi, uz povećanje setvene norme
  za 20-25%.
 • Sorta Tajfun je veoma otporna na poleganje, tako da je pogodna za gajenje u uslovima navodnjavanja.
 • Uspešno se može gajiti kao drugi usev, nakon žetve graška ili ječma.
 • Poslednji rok setve je oko 20. juna.

0 grupa zrenja

Karakteristike: široka adaptabilnost, tolerantnost prema suši

Opis sorte
 • Galina je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Visok i stabilan prinos ostvaruje pri različitim uslovima gajenja.
 • Galina ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje
  što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.

Karakteristike: široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Zora je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se visokim potencijalom
  rodnosti koji ostvaruje pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Zora ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute
  boje što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.

Karakteristike: široka adaptabilnost, intenzivna proizvodnja

Opis sorte
 • Rana sorta, 0 grupa zrenja.
 • Visok potencijal za prinos (preko 5,5 t/ha).
 • Široka adaptibilnost u različitim uslovima gajenja.
 • Biljke srednje visine sa sivim dlačicama.
 • Zrno srednje veličine, žute semenjače sa žutim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Sorta pune vegetacije (na južnim i severnim geografskim širinama).
 • Kasni datum setve (na južnim geografskim širinama).
 • Optimalna gustina setve 500.000 biljaka po hektaru.

I grupa zrenja

Karakteristike: široka adaptabilnost, tolerantnost prema suši

Opis sorte
 • NS Maximus je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Maximus ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj proteina i ulja

Opis sorte
 • Sava je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Sava ima srednje visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupno sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Dobro izbalansiran sadržaj proteina i ulja.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Apolo je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima.
 • NS Apolo ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

Karakteristike: široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj proteina i ulja

Opis sorte
 • Victoria je srednje stasna do kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Victoria ima visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je sitno sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

II grupa zrenja

Karakteristike: široka adaptabilnost, visok sadržaj ulja

Opis sorte
 • Venerra je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Venerra ima srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupno sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
 • Sadržaj ulja u zrnu je visok.
 • High oil content.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.

Karakteristike: tolerantnost prema suši, izbalansiran sadržaj ulja i proteina

Opis sorte
 • NS Zita je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Zita ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Ispoljava zadovoljavajući nivo tolerantnosti prema suši.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.

Karakteristike: široka adaptabilnost, pogodan za gajenje u uslovima navodnjavanja

Opis sorte
 • NS Trijumf je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Trijumf ima nisko stablo sa izuzetno kratkim internodijama, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje
  što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.

Karakteristike: široka adaptabilnost, povišen sadržaj proteina, dobra sirovina za spravljanje ljudske hrane

Opis sorte
 • Luna/NS Rubin je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Luna/NS Rubin ima srednje visoko stablo, obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa semenjačom i hilumom žute boje i povišenim
  sadržajem proteina.
 • Seme ove sorte je pogodna sirovina za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

Karakteristike: raniji rokovi setve, izbalansiran sadržaj ulja i proteina, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Fantast je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha, koji do punog izražaja dolazi u godinama sa
  obilnim padavinama tokom leta, na plodnim i dobro nađubrenim zemljištima.
 • Stablo je srednje visoko, obraslo sivim dlačicama, a cvet je ljubičast.
 • NS Fantast ima srednje krupno zrno sa bledožutom semenjačom i slabo
  izraženim hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • S obzirom na nešto dužu vegetaciju NS Fantast treba sejati u prvim rokovima
  (prva dekada aprila).
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Uspešno se može gajiti u Vojvodini i Mačvi.