NS SEME » Sorte strnih žita na EU listi

NS SEME sorte strnih žita na EU sortnoj listi

OZIMA PŠENICA

OZIMA PŠENICA

ADAPTABILNA, ODLIČAN KVALITET,
NAJPROŠIRENIJA SORTA U SRBIJI

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 90-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 42-47 g.
 • Hektolitarska masa: 83-87 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 30-32%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2.
 • Broj padanja: 250-300 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-25. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-8 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

IZUZETNO VISOKI I STABILNI PRINOSI

Karakteristike: vrlo dobra otpornost na niske temperature,
vrlo dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: vrlo dobra.
 • Visina stabla: 80-85 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Tolerantnost na žutu rđu: odlična.
 • Otpornost na poleganje: vrlo dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 35-40 g.
 • Hektolitarska masa: 78-82 kg.
 • Sadržaj proteina: 11-13%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 24-30%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2.
 • Broj padanja: 300-320 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 10-30. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-6 t/ha,
  u dobrim uslovima 7-9 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

PRINOSNA, OTPORNA NA POLEGANJE
ODLIČAN KVALITET

Karakteristike: vrlo dobra otpornost na niske temperature,
odlična otpornost na poleganje, dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: vrlo dobra.
 • Visina stabla: 75-83 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: dobra.
 • Otpornost na poleganje: odlična.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 42-46 g.
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 30-34%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A1-A2.
 • Broj padanja: 280-350 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-20. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u dobrim uslovima 7-9 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

IZUZETNO VISOKI I STABILNI PRINOSI

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, odlična otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i -17°C bez snega.
 • Visina stabla: 85-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Tolerantnost na žutu rđu: odlična.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 40-43 g.
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1.
 • Broj padanja: 270-350 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Tolerantna na kasnije rokove setve.
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-8 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

ADAPTABILNA
VISOKOPRINOSNA SORTA
ODLIČNOG KVALITETA

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i -17°C bez snega.
 • Visina stabla: 85-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 43-46 g.
 • Hektolitarska masa: 82-86 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27-33%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2.
 • Broj padanja: 260-380 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Tolerantna na kasnije rokove setve.
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-8 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

VISOKA ADAPTABILNOST
ODLIČAN KVALITET

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, vrlo dobar potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 90-100 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 40-45 g.
 • Hektolitarska masa: 80-87 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-13%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28-33%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A1-A2.
 • Broj padanja: 300-340 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-20. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-7 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 9 t/ha.

OZIMA PŠENICA

STABILAN PRINOS
ODLIČAN KVALITET

Karakteristike: vrlo dobra otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, vrlo dobar potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: vrlo dobra.
 • Visina stabla: 85-90 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 40-45 g.
 • Hektolitarska masa: 80-87 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-15%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28-31%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2.
 • Broj padanja: 220-260 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-25. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-7 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 9 t/ha.

OZIMA PŠENICA

ADAPTABILNA
ODLIČAN KVALITET
TOLERANTNA NA SUŠU

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, vrlo dobar potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 85-92 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 43-44 g.
 • Hektolitarska masa: 82-86 kg.
 • Sadržaj proteina: 12,5-13,0%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 26-30%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2.
 • Broj padanja: 300-350 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Tolerantna na kasnije rokove setve.
 • Izuzetno adaptabilna sorta.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 6-8 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

IZUZETNO ADAPTABILNA, POSEBNO U LOŠIM USLOVIMA SREDINE

Karakteristike: dobra otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: dobra.
 • Visina stabla: 90-98 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na žutu rđu: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 40-43 g.
 • Hektolitarska masa: 76-82 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 26-30%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1.
 • Broj padanja: 280-360 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-20. oktobra.
 • Poseduje izuzetno visok potencijal za prinos zrna.
 • U odličnim uslovima može ostvarivati i prinose preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

ADAPTABILNA
ODLIČNA TOLERANTNOST NA BOLESTI

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, odlična otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 90-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: odlična.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 40-44 g.
 • Hektolitarska masa: 80-83 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-13%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 29-31%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2.
 • Broj padanja: 280-340 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 10-30. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u lošim uslovima 4-5 t/ha,
  u dobrim uslovima 7-9 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

IZUZETNO ADAPTABILNA, POSEBNO U USLOVIMA SUŠE

Karakteristike: dobra otpornost na niske temperature,
dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: dobra.
 • Visina stabla: 85-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na žutu rđu: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 42-46 g.
 • Hektolitarska masa: 80-85 kg.
 • Sadržaj proteina: 11,5-13,0%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-28%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2.
 • Broj padanja: 320-350 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-25. oktobra.
 • Poseduje izuzetno visok potencijal za prinos zrna.
 • U odličnim uslovima može ostvarivati i prinose preko 10 t/ha.

OZIMA PŠENICA

VISOK I STABILAN PRINOS

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
vrlo dobra otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 85-90 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: vrlo dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 43-46 g.
 • Hektolitarska masa: 80-83 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-13%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28-31%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2.
 • Broj padanja: 300-350 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 500 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 5-30. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  u dobrim uslovima 7-9 t/ha,
  u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

OZIMI TRITIKALE

OZIMI TRITIKALE

DOBAR PRINOS I U MANJE POVOLJNIM USLOVIMA GAJENJA

Karakteristike: odlična otpornost na niske temperature,
odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, vrlo dobar kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 100-110 cm.
 • Vreme stasavanja: veoma rana sorta.
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: odlična.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 47-49 g.
 • Hektolitarska masa: 75-79 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 21-26%.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve: 10-25. oktobra.
NAMENA
 • Može se koristiti na različite načine kao:
  stočna hrana (ispaša, silaža, zrno),
  sirovina za dobijanje bioetanola,
  sirovina za dobijanje slada u industriji piva i
  u mešavini sa pšenicom, za spravljanje hleba.

OZIMI JEČAM

OZIMI JEČAM

PRINOSNA SORTA ZA DVOSTRUKU NAMENU
PIVSKI I STOČNI JEČAM

Karakteristike: dobra otpornost na niske temperature,
odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na bolesti, odličan potencijal za prinos, odličan kvalitet

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: dobra.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: odlična.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1.000 zrna: 48-50 g.
 • Hektolitarska masa: 75-79 kg.
 • Sadržaj proteina: 10,5-12,5%.
 • Udeo zrna I klase: >90%.
 • Sadržaj finog ekstrakta u sladu: 79-81%.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve: 350 kl. zrna/m2.
 • Optimalni rok setve 5-15. oktobra.
 • Dobar kvalitet ostvaruje uz primenu odgovarajuće tehnologije proizvodnje.
NAMENA
 • Sorta namenjena za proizvodnju slada i stočne hrane.