Page 10 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 10

PAPRIKA

                                         SOMBORKA

                                         Srednje rana, blago ljuta
                                         polubabura. Plod je sa jednim
                                         vrhom težine 60-90 g, svetlo
                                         žute boje u tehnološkoj, a
                                         intenzivno crvene u biološkoj
                                         zrelosti.
                                         Zbog svog blago ljutog ukusa
                                         ima raznovrsnu upotrebu.


                                     KURTOVSKA KAPIJA

                                     Kasna sorta u tipu kapije, Plodovi su dužine
                                     12-16 cm i debljine perikarpa 3-4 mm.
                                     U tehnološkoj zrelosti plod je tamnozelene, a
                                     u fiziološkoj intenzivno crvene boje.
                                     Koristi se u svežem stanju i za preradu.
                                     U domaćinstvu veoma je pogodna za pečenje
                                     i zamrzavanje.

         PAPRIKA

            KALIFORNIJSKO

            ČUDO

            Kasna sorta, sa plodom u tipu babure,
            mase 100-140 g i debljine perikarpa oko
            5 mm. Plod je u tehnološkoj zrelosti
            tamnozelene, a u fiziološkoj intenzivno
            crvene boje. Koristi se za potrošnju u
            svežem stanju kao i za preradu.     8                                        * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15