Page 3 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 3

Katalog sorti povrća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
          pružiće Vam važne informacije o karakteristikama
          sorti povrća, kako bi odabrali najbolju sortu za Vašu
          proizvodnju.

          U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo stvorene su sorte
          povrća visokog prinosa, odličnog kvaliteta ploda,
          prilagođene našim agroekološkim uslovima gajenja.
          Stvorene sorte povrća priznate u zemlji i inostranstvu
          obezbeđuju sigurnu proizvodnju kvalitetnog povrća koje
          je moguće gajiti tokom cele godine.

          Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i
          povrtarstvo nudi 90 sorti oko 20 vodećih povrtarskih vrsta
          i preko 10 vrsta cveća. Aktuelan sortiment semena povrća
          i cveća Odeljenja zadovoljiće potrebe proizvođača bilo
          da se radi o proizvodnji na otvorenom polju, zaštićenom
          prostoru ili u baštama. Odeljenje za povrtarstvo pruža i
          savetodavne usluge u vezi sa tehnologijom proizvodnje
          kako bi proizvodnja bila što uspešnija. Asortiman semena
          je deklarisan na dve godine. Uz svaku kupovinu moguće je
          dobiti i deklaraciju o netretiranosti semena, kako bi takvo
          seme bilo pogodno i za organsku proizvodnju.


          Osnov svake dobre proizvodnje pored odgovarajuće
          sorte je i kvalitetno seme, pogotovo u povrtarstvu, gde se
          upotrebljava od 150-1000 g semena za proizvodnju rasada
          (celer, salata, paradajz, paprika, plavi patlidžan...). Visoka
          energija klijanja i klijavost (pored čistoće i apsolutne
          težine) obezbeđuju ravnomerno i ujednačeno nicanje
          biljaka, a samim tim i brže stasavanje rasada, smanjenje
          troškova semena i cene koštanja.

          Doradi semena se poklanja naročita pažnja, jer samo
          seme visokih semenskih kvaliteta se pakuje i distribuira
          na tržište čime se obezbeđuje sigurna i profitabilna
          proizvodnja. Seme povrća u Institutu za ratarstvo i
          povrtarstvo se pakuje u male kesice od 0,5 do 4 grama, a
          u gramaturu od 25, 250, 500 grama, te u vreće od 25 kg.

          Proizvodnjom povrća sorti Instituta za ratarstvo i
          povrtarstvo ostvaruju se visoki i stabilni prinosi odličnog
          kvaliteta ploda. Stoga su naše sorte često osnov u
          prerađivačkoj industriji, a često se koriste i kao poboljšivači
          krajnjeg proizvoda.
   1   2   3   4   5   6   7   8