Page 4 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 4

PAPRIKA


                                            AMFORA

                                            Srednje rana u tipu kapije.
                                            Plodovi krupni do 200 g
                                            tamno zelene boje, zreli
                                            intenzivno crveni. Idealna
                                            za spravljanje ajvara.
                                            Visok sadržaj suve materije
                                            i Ca pektata.

           UNA


           Srednje rana sorta sa plodom u tipu
           kapije. Dužina ploda je 14-18 cm, širina
           oko 4 cm, masa od 80-120 g, a debljina
           perikarpa oko 5 mm. Plod je žuto zelene
           u tehnološkoj, a intenzivno crvene boje
           u fiziološkoj zrelosti. Plod je pogodan
           za potrošnju u svežem stanju, kao i
           za kišeljenje, pečenje, zamrzavanje i
           za druge oblike industrijske prerade.
         PAPRIKA
           Ostvaruje visok i stabilan prinos uz
           povećan sadržaj suve materije.

                                     MATICA


                                     Srednje kasna sorta. Plod je kupastog
                                     oblika sa jednim vrhom, podseća na staru
                                     domaću sortu Somborku, ali je slatka
                                     paprika. Masa ploda je 70-100 g i debljine
                                     perikarpa 5-6 mm. U tehnološkoj zrelosti
                                     plod je svetlo zelene do žute, a u fiziološkoj
                                     intenzivno crvene boje. Kod pečene
                                     paprike lako se odvaja pokožica od mesa
                                     ploda i zato je omiljena kod domaćica.

     2                                        * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9