Page 5 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 5

ANITA

      Srednje rana sorta u tipu babure.
      Plod je mase 100-150 g, debljine
      perikarpa do 8 mm. Boja ploda
      u tehnološkoj zrelosti je svetlo-
      žuta, a u fiziološkoj crvena.
      Plodove donosi ravnomerno i
      oni su ujednačeni po berbama.
      Visokog je prinosa. Odlična
      za upotrebu u svežem stanju
      i preradu. Ima visok sadržaj
      vitamina C.
                               ATINA

                               Srednje kasna sorta čiji je plod u tipu
                               babure, mase 120-160 g, debljine
                               perikarpa do 7 mm. Krupnoća ploda
                               je ujednačena u svim berbama.
                               Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
                               svetlo žuta, a u fiziološkoj crvena.
                               Ima lep ukus i izgled. Namenjena je
                               potrošnji u svežem stanju i preradi.
       VRANJSKA       Srednje rana sorta u tipu babure.                                   PAPRIKA
       Plod je viseći, pravilno prizmatičnog
       oblika, mase 80-130 g.
       Debljina perikarpa je preko 5 mm.
       Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
       žuta, a u fiziološkoj crvena.
       Zbog visećeg ploda berba je laka.
       Pogodna je za različite vidove
       potrošnje i prerade.


               * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10